Bemutatkozás

Kedves Látogató!

A Nagykunsági Független Vizsgaközpont 2021. július 1. napján jött létre a szakképzés új rendszerének egyik fontos elemeként,azzal a céllal, hogy mind az iskolarendszerű képzésben, mind az iskolarendszeren kívül végzett tanulók részére magas színvonalon, pártatlanul szervezzen szakmai vizsgákat.

Vizsgaközpontunk a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2022. május 12. napján kiadott akkreditációs okirata alapján 7 tanúsítási kategóriában, 20 KEOR területén szerzett jogot a vizsgáztatásra. Célunk, hogy a közeljövőben további képzési területeken is vizsgáztatási jogosultságot szerezzünk.

Tevékenységünket a MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet alapján végezzük.

Jelenleg a Karcagi Szakképzési Centrum 8 szakképzési intézményében, továbbá vizsgapartnereink révén számos egyéb helyszínen szervezünk szakmai és képesítő vizsgákat.

Magasan képzett és motivált szakemberekkel, valamint jól felszerelt vizsgahelyszínek bevonásával arra törekszünk, hogy a szakmai oktatást követően zökkenőmentesen és sikeresen kerüljenek lebonyolításra a vizsgatevékenységek.

Célunk, hogy az oktatás és a megye gazdasági szereplőinek részéről felmerülő igényekre reagálva szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással járuljunk hozzá, és minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

Bízunk abban, hogy a gyakorlatközpontú vizsgafeladatokkal és az új értékelési szemlélettel hozzájárulunk a szakmai oktatás innovációjához, a képzések minőségének javításához és a vizsgázók sikerességéhez

Remélem, hogy hamarosan Önnel is találkozhatunk jövőbeli vizsgáink egyikén.

Szoboszlai Árpád
vizsgaközpont vezető

Pártatlansági Nyilatkozat

A Nagykunsági Független Vizsgaközpont elkötelezett a vizsgáztatási tevékenységek pártatlansága iránt. A Vizsgaközpont a szakmai és képesítő vizsgákat úgy szervezi és irányítja, hogy biztonságosan meg lehessen őrizni a pártatlanságot.

A Vizsgaközpont minden esetben pártatlanul jár el a jelentkezőkkel, a jelöltekkel és a vizsgázott személyekkel kapcsolatban, a Vizsgaközpont működését nem gátolja indokolatlan pénzügyi vagy más korlátozó feltétel.

A pártatlansági és a titoktartási nyilatkozatoknak megfelelően jár el minden közreműködő a vizsgáztatás teljes folyamatában.

Karcag, 2021. szeptember 1.

Szoboszlai Árpád
vizsgaközpont vezető