Vizsgázóknak

Információk

Kedves Érdeklődő!

A vizsgáztatási folyamattal kapcsolatos tudnivalókat Vizsgaszabályzatunkban találja. A vizsgadíjak számítására vonatkozó szabályainkat a Vizsga- és eljárási díjak szabályzatunk tartalmazza. A panaszkezeléssel és a jogorvoslati eljárással kapcsolatos információk a Panaszkezelési és jogorvoslati eljárásrendünkben olvashatóak.

A vizsgadíj befizetése banki átutalással történhet:

 • jogosult neve: Karcagi Szakképzési Centrum
 • számlaszám: 10045002-00335209-00000000
 1. Átutaláskor a Közlemény rovatban fel kell tüntetni
 • egyedi befizetés estén a vizsga azonosítószámát, valamint egy szóköz kihagyásával a vizsgázó nevét,
 • csoportos befizetés esetén a vizsga azonosítószámát, valamint egy szóköz kihagyásával a csoport létszámát.
 1. Lehetőség van a megállapított vizsgadíj KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSON(SÁRGA CSEKK) történő befizetésére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vizsgaközponttal a fenti elérhetőségeken, amennyiben a vizsgadíjat így kívánja befizetni.

A befizetett vizsgadíjról a Karcagi Szakképzési Centrum számlát állít ki a vizsgázó (vagy egyéb költségviselő) részére. Kérjük, szíveskedjenek előre jelezni, amennyiben a számlát a díjfizetőtől eltérő személy nevére kívánják kiállíttatni.

A vizsgára jelentkezőknek minden esetben igazolni kell a vizsgadíj befizetését, az igazolást fel kell tölteni az E-KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli Információs Rendszerbe.

Amennyiben a vizsgázó a vizsgán igazolható okból nem jelent meg, a befizetett vizsgadíj visszafizetésre kerül. Amennyiben a vizsgázó igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy a vizsgát megszakította, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

A  szakmai vizsgák esetében a hatályos jogszabályok rögzítik a vizsgadíjakat, képesítő vizsgák esetében a Nagykunsági Független Vizsgaközpont jogosult a vizsgadíj megállapítására, melynek pontos összegét a vizsga meghirdetésének napján honlapján közzéteszi.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet határozza meg a SZAKMAI VIZSGA maximális díját és az állami megtérítésének feltételeit.

288. § – 289. §

A szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében, illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott – évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett – súlyszorzó szorzata.

289 § (1) A szakmai vizsga díját az olyan vizsgázó esetében, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult az akkreditált vizsgaközpont számára a szakképzési államigazgatási szerv utólag megtéríti.

(2) A szakmai vizsga díjának utólagos megtérítésére az akkreditált vizsgaközpont az olyan vizsgázó után jogosult, aki a szakmai vizsgát ténylegesen megkezdte. Az utólagos megtérítést a szakképzési államigazgatási szerv az elektronikus vizsgarendszer adatai alapján a vizsgaidőszakot követő negyvenöt napon belül hivatalból teljesíti.

(Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 71. § (4) bekezdés a) pontja értelmében 2023. évben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év.)

332/A. §  (1)A szakirányú oktatásnak a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összege a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó szorzataként számított mértéke. A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a (2) bekezdés szerinti szakmaszorzó és a (3) bekezdés szerinti évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni.

(2) A szakmaszorzó

 1. a bányászat és kohászat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 2. az egészségügyi technika ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,
 3. az egészségügy ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 4. az elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakmák esetében
 5. a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
 6. b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
 7. az élelmiszeripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 8. az építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 9. az épületgépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 10. a fa- és bútoripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 11. a gazdálkodás és menedzsment ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 12. a gépészet ágazatba tartozó szakmák esetében
 13. a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
 14. b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
 15. a honvédelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,
 16. az informatika és távközlés ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 17. a kereskedelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 18. a környezetvédelem és vízügy ágazatba tartozó szakmák esetében
 19. a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
 20. b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
 21. a közlekedés és szállítmányozás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 22. a kreatív ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 23. a mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartozó szakmák esetében
 24. a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
 25. b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,

17a.   az oktatás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

 1. a rendészet és közszolgálat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 2. a specializált gép- és járműgyártás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,
 3. a sport ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 4. a szépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 5. a szociális ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 6. a turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 7. a vegyipar ágazatba tartozó szakmák esetében
 8. a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
 9. b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4.

Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon közzétett közleményében – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – határozza meg a szakmai vizsga tanévét megelőző tanév májusának utolsó munkanapjáig. Vizsgaközpont az interaktív vizsga időpontját honlapján közzéteszi.

A projektfeladat vizsgaidőpontját a vizsgaközpont határozza meg (Szkr. 262. § (2) bekezdése).

Vizsga

azonosító

Vizsga jellege

Szakma/

Szakképesítés megnevezése

Jelentkezési

határidő

Vizsga

időpontja

Vizsgahelyszíne

(Város)

Vizsga

díja

Jelentkezés

000879/2022

Képesítő vizsga

07134016 Gáz-és hőtermelőberendezés-szerelő (2021.01.08.)

2022.07.08.

2022.08.30.

Törökszentmiklós

32 900 Ft.

000880/2022

Képesítő vizsga

09214001 Demencia gondozó (2021.01.08.)

2022.07.08.

2022.08.25.

Túrkeve

33 400 Ft.

000881/2022

Képesítő vizsga

09214001 Demencia gondozó (2021.01.08.)

2022.07.08.

2022.08.23.

Törökszentmiklós

28 900 Ft.

000232/2023

Képesítő vizsga

04163011 Élelmiszer-eladó (2020.10.29.)

2022.12.02.

2023.01.12.

Kunszentmárton

37 000 Ft.

000350/2023

Képesítő vizsga

01194001 Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) 2021.12.20.

2022.12.07.

2023.01.16.

Karcag

50 000 Ft.

005831/2023

Képesítő vizsga

04163011 Élelmiszer-eladó (2020.10.29.)

2023.03.19.

2023.04.25.

Kunhegyes

31 300 Ft.

 

005855/2023

Képesítő vizsga

10224002 Munkavédelmi előadó (2021.01.08.)

2023.03.23.

2023.05.04.

Törökszentmiklós

29 800 Ft.

 

005856/2023

Képesítő vizsga

04153001 Számítógépes adatrögzítő (2021.01.08.)

2023.03.23.

2023.05.09.

Karcag

31 000 Ft.

 

006102/2023

Képesítő vizsga

04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.)

2023.04.05.

2023.06.12.

Kunhegyes

44 400 Ft.

 

006317/2023

Képesítő vizsga

04153001 Számítógépes adatrögzítő (2021.01.08.)

2023.04.16.

2023.05.23.

Kunszentmárton

37 400 Ft.

 

006330/2023

Képesítő vizsga

01194002 Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20.)

2023.04.16.

2023.06.12.

Kunhegyes

42 700 Ft.

 

006331/2023

Képesítő vizsga

01194002 Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20.)

2023.04.17.

2023.06.12.

Törökszentmiklós

38 100 Ft.

 

006339/2023

Képesítő vizsga

07145003 PLC programozó (2021.01.08.)

2023.04.19.

2023.06.21.

Mezőtúr

57 300 Ft.

 

006336/2023

Képesítő vizsga

04163011 Élelmiszer-eladó (2020.10.29.)

2023.04.20.

2023.06.08.

Kenderes

34 800 Ft.

 

006333/2023

Képesítő vizsga

09214001 Demencia gondozó (2021.01.08.)

2023.04.21.

2023.05.16.

Törökszentmiklós

27 600 Ft.

 

006332/2023

Képesítő vizsga

01193003 Dajka (2022.05.24.)

2023.04.21.

2023.06.06.

Törökszentmiklós

31 100 Ft.

 

006727/2023

Képesítő vizsga

04163011 Élelmiszer-eladó (2020.10.29.)

2023.04.28

2023.06.20.

Túrkeve

30 500 Ft.

 

006728/2023

Képesítő vizsga

04163011 Élelmiszer-eladó (2020.10.29.)

2023.04.28

2023.06.22.

Túrkeve

30 500 Ft.

 

006729/2023

Képesítő vizsga

09214001Demencia gondozó (2021.01.08.)

2023.04.28

2023.06.20.

Túrkeve

31 100 Ft.

 

008817/2023

Képesítő vizsga

04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.)

2023.10.04.

2023.11.13.

Karcag

49 000 Ft.

 

009621/2023

Képesítő vizsga

01193003 Dajka (2022.05.24.)

2023.09.13.

2023.11.02.

Karcag

35 100 Ft

 

000040/2024

Képesítő vizsga

04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.)

2023.12.15.

2024.02.12.

Mezőtúr

61 300 Ft.

 

010779/2023

Képesítő vizsga

04163011 Élelmiszer-eladó (2020.10.29)

2023.11.07.

2023.11.30.

Kunhegyes

37 000 Ft

 

000192/2024

Képesítő vizsga

04163011 Élelmiszer-eladó (2020.10.29)

2023.12.13.

2024.01.25.

Mezőtúr

58 000 Ft

 

000912/2024

Képesítő vizsga

01193003 – Dajka (2023.10.13)

2024.01.12

2024.02.27.

Törökszentmiklós

45 300 Ft

 

000923/2024

Képesítő vizsga

01193003 – Dajka (2023.10.13)

2024.01.12

2024.02.29.

Kenderes

60 800 Ft

 

001602/2024

Képesítő vizsga

4165006 – Üzletvezető (2020.10.29)

2024.01.26.

2024.02.20.

Túrkeve

49 000 Ft

 

002195/2024

Szakmai vizsga

5 1012 21 03 – Kozmetikus technikus (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.14.

Törökszentmiklós

60 500 Ft

 

002214/2024

Szakmai vizsga

5 0411 09 01 – Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.14.

Mezőtúr

50 300 Ft

 

002197/2024

Szakmai vizsga

4 0923 22 03 – Szociális ápoló és gondozó (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.16.

Törökszentmiklós

55 000 Ft

 

002201/2024

Szakmai vizsga

4 0716 19 05 – Gépjármű mechatronikus (Szerviz szakmairány) (2023.11.29.)

2024.02.15.

2024.05.22.

Túrkeve

71 250 Ft

 

002205/2024

Szakmai vizsga

5 0913 03 01 – Általános Ápoló (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.22.

Karcag

55 000 Ft

 

002208/2024

Szakmai vizsga

5 0913 03 04 – Gyakorló ápoló (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.23.

Karcag

55 000 Ft

 

002196/2024

Szakmai vizsga

5 0922 22 02 – Kisgyermekgondozó, -nevelő (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.24.

Törökszentmiklós

55 000 Ft

 

002213/2024

Szakmai vizsga

4 0416 13 02 – Kereskedelmi értékesítő (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.24.

Karcag

48 000 Ft

 

002192/2024

Szakmai vizsga

4 1013 23 04 – Pincér – vendégtéri szakember (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.28.

Tiszafüred

55 000 Ft

 

002210/2024

Szakmai vizsga

4 1013 23 04 – Pincér – vendégtéri szakember (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.28.

Kunhegyes

55 000 Ft

 

002199/2024

Szakmai vizsga

5 0923 22 04 – Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.29.

Törökszentmiklós

47 700 Ft

 

002191/2024

Szakmai vizsga

4 1013 23 05 – Szakács (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.30.

Tiszafüred

55 000 Ft

 

002209/2024

Szakmai vizsga

4 1013 23 05 – Szakács (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.30.

Kunhegyes

55 000 Ft

 

002193/2024

Szakmai vizsga

4 0715 10 08 – Hegesztő (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.31.

Tiszafüred

60 500 Ft

 

002194/2024

Szakmai vizsga

5 1012 21 01 – Fodrász (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.31.

Törökszentmiklós

60 500 Ft

 

002212/2024

Szakmai vizsga

4 1013 23 01 – Cukrász (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.05.31.

Mezőtúr

55 000 Ft

 

002222/2024

Részszakma megszerzésére irányuló vizsga

Bolti előkészítő (4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő részszakmája) (2023.11.21.)

2024.02.15.

2024.06.12.

Karcag

35 200 Ft

 

002815/2024

Képesítő vizsga

04115002Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.)

2024.03.21.

2024.05.13.

Tiszafüred

69.000.- Ft

 

005177/2024

Képesítő vizsga

04153001 Számítógépes adatrögzítő (2021.01.08.)

2024.03.27.

2024.04.23.

Tiszafüred

46.500.- Ft

 

005176/2024

Képesítő vizsga

10133007 – Falusi turizmus szolgáltató (2021.01.08)

2024.03.20.

2024.05.14.

Kunszentmárton

59.300.- Ft

 

005957/2024

Képesítő vizsga

04163011 – Élelmiszer-eladó (2020.10.29)

2024.02.29.

2024.04.09.

Kunhegyes

45 500 Ft

 

006275/2024

Képesítő vizsga

04153001 –Számítógépes adatrögzítő (2021.01.08)

2024.03.25.

2024.05.08.

Karcag

44 200 Ft

 

006276/2024

Képesítő vizsga

04163011 – Élelmiszer-eladó (2020.10.29)

2024.03.25.

2024.05.08.

Karcag

47 100 Ft

 

006283/2024

Képesítő vizsga

04163011 – Élelmiszer-eladó (2020.10.29)

2024.03.18.

2024.05.15.

Túrkeve

50 000 Ft

 

006284/2024

Képesítő vizsga

09214001–Demencia gondozó (2021.01.08)

2024.03.25.

2024.05.23.

Törökszentmiklós

43 000 Ft

 

006285/2024

Képesítő vizsga

04163011 – Élelmiszer-eladó (2020.10.29)

2024.04.10.

2024.06.10.

Mezőtúr

51 800 Ft

 

006286/2024

Képesítő vizsga

01194002–Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20)

2024.04.10.

2024.06.10.

Törökszentmiklós

69 000 Ft

 

006287/2024

Képesítő vizsga

01194001–Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) (2021.12.20)

2024.04.10.

2024.06.10.

Törökszentmikló

61 600 Ft

 

006288/2024

Képesítő vizsga

01194002–Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20)

2024.04.10.

2024.06.17.

Karcag

59 000 Ft

 

006289/2024

Képesítő vizsga

09214001–Demencia gondozó (2021.01.08)

2024.04.16.

2024.06.25.

Túrkeve

40 900 Ft

 

006290/2024

Képesítő vizsga

01193003 – Dajka (2023.10.13.)

2024.04.16.

2024.06.27.

Törökszentmiklós

45 300 Ft

 

006291/202

Képesítő vizsga

01193003 – Dajka (2023.10.13.)

2024.04.16.

2024.07.03.

Kisújszállás

48 200 Ft

 

006293/2024

Képesítő vizsga

01194002–Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20)

2024.04.16.

2024.07.08.

Kenderes

64 000 Ft

 

006912/2024

Képesítő vizsga

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08)

2024.08.23.

2024.10.14.

Karcag

69 000 Ft

https://vizsgakozpont.e-kreta.hu/vizsgajelentkezes/uj?vizsgaId=21749

Az egyes vizsgafeladatok értékelési szempontjait szakmai vizsga esetében a vonatkozó KKK, képesítő vizsga esetében a vonatkozó PK határozza meg. A vizsgafeladatok megoldása során elért eredmények a KKK-ban/ PK-ban rögzített értékelési súlyaránynak megfelelően számítanak bele a vizsgaeredménybe.

A vizsgabizottság tagjai közül a mérési feladatokat ellátó tag végzi a vizsgázó tudásának felmérését, értékelési feladatokat ellátó tagja pedig a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét. Az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő ellenjegyzi, majd továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

A vizsgázó minősítéséről az akkreditált vizsgaközpont dönt.

A vizsgázó teljesítményének értékelése vizsgatevékenységenként, a pontszámok százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével történik. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.

Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének érdemjegyben történő kifejezése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet 290. § (2) bekezdése alapján a következő:

 • 79 % fölött jeles (5),
 • 60-79% között jó (4),
 • 50-59 % között közepes (3),
 • 40-49 % között elégséges (2),
 • 40 % alatt elégtelen (1).

Sikertelen a vizsga, ha bármelyik vizsgatevékenység eredménye elégtelen.

A vizsga eredményét az akkreditált vizsgaközpont vizsgát követő 5 napon belül hirdeti ki. A vizsgaközpont elektronikus úton gondoskodik a vizsgázók tájékoztatásáról az eredmények elérhetőségének módjáról, illetve a bizonyítványok, oklevelek átvételének időpontjáról és helyszínéről.

Javító vizsgát kell tennie a vizsgázónak, ha sikertelen szakmai vizsgát tett, vagy ha a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy ha szabálytalanság miatt a szakmai vizsga folytatásától eltiltásra került.Sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni, amennyiben a vonatkozó KKK vagy PK másképpen nem rendelkezik.A javítóvizsga a KKK megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő 1 évig a képzés megkezdésekor hatályos KKK szerint tehető le vagy ismételhető meg. 

Ha a vizsgázó a szakmai vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta, azokból a vizsgatevékenységekből, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.A pótlóvizsga a vonatkozó KKK megváltozásáig, de legalább a szakmai vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos KKK szerint tehető le.A vizsgázó a pótlóvizsgát még ugyanabban a vizsgaidőszakban is leteheti, ha a szakmai vizsga letételét gátló akadályok elhárultak és lebonyolításának feltételei adottak.

Vizsganaptár

 • Timezone UTC+6
 • Cím

Meghirdetett vizsgáink

Közelgő események

Gyakran Ismételt Kérdések

A tanulók, illetve a képzésben résztvevők a vizsgára az E-Kréta Elektronikus Vizsgaügyviteli Információs Rendszerbe (a továbbiakban: vizsgaszoftver) regisztrálva önállóan, vagy a képzőintézmény által csoportosan jelentkezhetnek. A jelentkezés elfogadásához szükséges továbbá, hogy a vizsgaközpontnál rendszeresített jelentkezési lapot aláírva személyesen vagy meghatalmazott útján eljuttassa a vizsgára jelentkező.

A jelentkezési lap benyújtásának határideje szakmai vizsgára

 1. a február–márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónap első napja,
 2. a május–júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február hónapjának tizenötödik napja,
 3. az október–novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának utolsó munkanapja,
 4. részszakma megszerzésére irányuló vizsga időpontját a vizsgaközpont határozza meg, melyet saját honlapján közzétesz.

A képesítő vizsgára való jelentkezési lap benyújtásának határidejét a vizsgaközpont határozza meg, melyet saját honlapján tesz közzé. (www.nagykunvk.hu)

A jelentkezési lap érvénytelen, ha:

 • hiányosan vagy rosszul kitöltött,
 • nincs aláírva vagy a jelentkezőt nem lehet beazonosítani, vagy
 • határidőn túl érkezett meg.

Elutasításra kerül a jelentkezés, ha a szükséges díjfizetéshatáridőre nem történik meg.

 

A szakmai vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki érvényes jelentkezési lappal rendelkezik, illetve a képzési és kimeneti követelményekben (a továbbiakban: KKK) található feltételeket teljesítette.

A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtani – rendelkezésre állás esetén – a valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítését igazoló, a képző által kiállított hiteles dokumentumokat, illetve minden egyéb, az érintett vizsgához tartozó KKK-ban, a vizsgára bocsátás előfeltételeinek teljesülését igazoló dokumentumot. A jelentkezőnek legkésőbb a szakmai vizsga megkezdéséig igazolnia kell, hogy a szakmai vizsgára bocsátáshoz szükséges, a KKK-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik.

A jelentkezéshez csatolt igazoló dokumentumokat a vizsgaközpont ellenőrzi. A jelentkezési határidő lejárta után legfeljebb 10 nappal a jelentkező írásbeli tájékoztatást kap a jelentkezés elfogadásáról, illetve felszólítást a hiányzó dokumentumok pótlására határidő megjelölésével.

Ha a jelentkező a szakmai vizsga megkezdéséig nem teljesíti, vagy nem igazolja, hogy megfelel a szakmai vizsgára bocsátás képzési és kimeneti követelményekben meghatározott feltételeinek, a jelentkezését a vizsgaközpont törli, melyről a jelentkező írásbeli tájékoztatást kap. (Szkr. 263. § (3) bekezdés)

Képesítő vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgára jelentkezés, illetve a programkövetelményekben (a továbbiakban: PK) található vizsgára bocsátáshoz szükséges előfeltételeket teljesítette.

A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtani a PK-ban rögzített, aképzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány(oka)t, illetve minden egyéb, az érintett vizsgához tartozó PK-ban a vizsgára bocsátás előfeltételének meglétét igazoló dokumentumot.

A jelentkezéshez csatolt igazoló dokumentumokat a vizsgaközpont ellenőrzi. Jelentkezési határidő lejárta után a jelentkező írásbeli tájékoztatást kap a jelentkezés elfogadásáról, illetve felszólítást a hiányzó dokumentumok pótlására határidő megjelölésével.

Amennyiben a jelentkező a jelentkezéskor vagy a jelentkezési dokumentumok ellenőrzést követő hiánypótlásra felszólítást követően, a megadott időpontig nem igazolja, hogy megfelel a képesítő vizsgára bocsátás PK-ban meghatározott feltételeinek, úgy a jelentkezését a vizsgaközpont törli, melyről jelentkező írásbeli tájékoztatást kap.

 

Alapesetben a szakmai vizsga, képesítő vizsga vizsgatevékenységei alól – a jogszabályban vagy a KKK-ban, illetve PK-ban meghatározott kivétellel – nem adható felmentés (Szkr. 264. § (1) bekezdés).

Mentesül a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység letétele alól az a vizsgázó, aki országos szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott követelményt teljesítette és a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Ebben az esetben a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül (Szkr. 264. § (2) bekezdés).

Az Szkr. 297. § (1), (2), (3) bekezdésére figyelemmel a vizsgaközpont

 • az interaktív, írásbeli vizsgatevékenységen lehetővé teszi a tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát vagy segédszemély igénybevételét. A vizsgaközpont a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a vizsgatevékenység szóban történő részének idejére – ha az indokolt – jelnyelvi tolmácsot biztosít.
 • indokolt esetben engedélyezi, a vizsgázó igazolt kérelme alapján
 1. a vizsgázó mentesítését a vizsgatevékenység idegen nyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól, ha a vizsgázót a szakmai oktatás, szakképzés során is mentesítették az idegen nyelv értékelése és minősítése alól,
 2. az interaktív, írásbeli vizsgatevékenység szóban történő vizsgatevékenységgel vagy a vizsgatevékenység szóban történő részének interaktív, írásbeli vizsgatevékenységgel történő kiváltását,
 3. az adott vizsgatevékenység az arra meghatározott időnél hosszabb idő alatt történő teljesítését azzal, hogy a projektfeladat esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a projektfeladatra előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a KKK-k, PK-k másként rendelkeznek.

A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg a vizsgázónak írásban kell benyújtania a vizsgaközpontnak a szakmai vizsgához, képesítő vizsgához kapcsolódó felmentési kérelmet és – rendelkezésre állás esetén – a kérelem alapjául szolgáló dokumentumokat.

A felmentési kérelem alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat a vizsgaközpont ellenőrzi. Legkésőbb a jelentkezési határidő lejárta után 10 nappal, a kérelmező írásbeli tájékoztatást kap a felmentési kérelem elfogadásáról, elutasításáról, illetve felszólítást a hiányzó dokumentumok pótlására. Nem pótolt, vagy nem megfelelő igazoló dokumentumok esetén a kérelmet a vizsgaközpont elutasítja. Felmentési kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára, az erről szóló határozat kiállítására a vizsgaközpont vezetője jogosult.

A vizsgaközpont a jelentkezési lapon tájékoztatja a jelentkezőt, hogy az időben, előre jelzett különleges igényeinek, egyedi rendkívüli szükségleteinek figyelembevételére az Szkr.-re tekintettel van lehetőség.

Vizsgarész beszámítása

Másik vizsgaközpontból hozott vizsgarész eredményének beszámítására irányuló kérelem írásban a jelentkezéssel egyidejűleg adható be a vizsgaközpontnak. A vizsgaközpont vezetője a rendelkezésre álló igazoló dokumentumok (jelentések, adatok, jegyzőkönyvek) ellenőrzése után, a vizsgarész beszámíthatóságának kivizsgálását követően dönt és a döntésről a jelentkezőt a megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban, a jelentkezési határidő lejárta után legfeljebb 10 nappal tájékoztatja.

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem írásban – lehetőség szerint – a jelentkezéssel egyidejűleg adható be a vizsgaközpontnak. Méltányossági kérelem nyújtható be pl. az adott vizsganap időbeosztásával kapcsolatban indokolt esetben pl. távolról érkező jelentkező, kisgyermek gondozása, egészségügyi problémák miatt.

A méltányossági kérelmet a vizsgaközpont vezetője bírálja el. A döntésről a jelentkezőt írásban 15 napon belül tájékoztatja. Vizsga megkezdése előtt 15 napon belül érkezett méltányossági kérelem esetén, a vizsgaközpont vezető az elbírálást lehetőség szerint a legrövidebb időn belül teszi meg. Kérelmező tájékoztatása a döntést követően megtörténik, legkésőbb a vizsgát megelőző napig (beérkezés függvényében).

A vizsgát megelőző munkanapon, illetve a vizsga napján beadott méltányossági kérelmet a vizsgaközpontnak nem áll módjában befogadni.

Rendkívüli élethelyzetből adódóan a vizsga megkezdése előtt bejelentett méltányossági kérelem esetén a vizsgaközpont helyszínen jelenlévő képviselője jogosult a méltányossági kérelmet fogadni, arról a vizsgaközpont vezetővel egyeztetni, majd a döntést a kérelmező és a vizsgabizottság tudomására hozni. Az eseményt jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.

Méltányossági kérelemre hozott döntéssel szemben nincs jogorvoslati lehetőség.

A szakmai vizsga
vizsgatevékenysége lehet

A képesítő vizsga
vizsgatevékenysége lehet

–   interaktív (számítógépet igénylő) feladat és / vagy –   projektfeladat

–   írásbeli feladat és / vagy –   projektfeladat

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek leírását ITT találja.    

A képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek leírását ITT találja.  

A vizsgázónak a feladat és az útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani (Szkr. 260. § (2) bekezdés).

Az interaktív vizsgatevékenységet csak akkor lehet megkezdeni, ha az ahhoz szükséges feltételekről a vizsgabizottság meggyőződött (elegendő mennyiségű számítógép, a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy). A vizsgateremben a vizsgázókon és a vizsgabizottsági tagokon, a vizsga jegyzőjén, a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személyen, valamint a felügyelőn kívül más személy nem tartózkodhat.

Az interaktív vizsgatevékenység során a vizsgázó csak a számítógépen dolgozhat, kivéve, ha az interaktív vizsga készítője másképpen rendelkezik.

Az elkészült vizsgafeladatokat a vizsgázók az erre létrehozott elektronikus felületen oldják meg és mentik el.

Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, menti és lezárja a vizsgafeladatot.

A projektfeladat a vizsgaközpont által – a KKK-ra tekintettel – a vizsgázó gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése céljából meghatározott vizsgatevékenység. A projektfeladatot a szakmai vizsgára vagy a szakmai vizsgán kell elkészíteni és szóban az adott szakma folytatásához szükséges ismeretek ellenőrzésére is kiterjedően megvédeni. Projektfeladatként – a KKK-nak megfelelően – gyakorlati vizsgamunka, vizsgaremek, vizsgamű vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósítása vagy záródolgozat vagy portfólió elkészítése határozható meg (Szkr. 260. § (3)bekezdés).

A projektfeladat vizsgaidőpontját a vizsgaközpont határozza meg vonatkozó KKK –k figyelembevételével.

A projektfeladat megkezdése előtt a vizsgafelügyelő ellenőrzi a jelenlévők személyazonosságát, felszerelését. Amennyiben a személyazonosság igazolása hitelt érdemlő módon nem történik meg, úgy a jelentkező vizsgára nem bocsátható.

Amennyiben a felszerelés nem áll rendelkezésre és az a helyszínen nem is pótolható, úgy a vizsgára jelentkező szintén nem kezdheti meg a vizsgát.

A projektfeladat végrehajtásához a KKK-ban meghatározott időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére. Nem számítható be a vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartamba a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.

Amennyiben a követelmények a projektfeladatok keretein belül szóbeli, előre meghatározott szakmai kifejtő részfeladatot írnak elő és a vizsgázó az első megadott/feltett kérdést nem tudja, vagy nem kívánja megválaszolni, jogosult egy újabb kérdésre. Ebben az esetben az erre a vizsgarészre meghatározott maximális pontszám felét kaphatja meg.

A vizsgázó teljesítményét vizsgatevékenységenként a pontszámok százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével kell értékelni (Szkr. 290. § (1-2) bekezdés).

Sikertelen a vizsga, ha bármelyik vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni, amennyiben a vonatkozó KKK másképpen nem rendelkezik.

Az egyes vizsgafeladatok eredménye a KKK-ban rögzített értékelési súlyaránynak megfelelően számít bele a vizsga eredményébe.

A vizsga eredményét a vizsgaközpont a vizsgát követő 5 napon belül hirdeti ki.

A szakma megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak:

 1. aki sikertelen vizsgát tett,
 2. aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította,
 3. akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott.

Ha a KKK másként nem rendelkezik, sikertelen szakmai vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni.

A b) és c) pontban meghatározott esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.

A javítóvizsga a KKK megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos KKK szerint tehető le vagy ismételhető meg. (Szkr. 291. § (1)-(3) bekezdés)

Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta, azokból a vizsgatevékenységekből, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.A pótlóvizsga a képzési és kimeneti követelmények megváltozásáig, de legalább a szakmai vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos képzési és kimeneti követelmények szerint tehető le.

A vizsgázó a pótlóvizsgát még ugyanabban a vizsgaidőszakban is leteheti, ha a szakmai vizsga letételét gátló akadályok elhárultak és lebonyolításának feltételei adottak(Szkr. 292. §). Ebben az esetben a vizsgatörzslap-kivonatot a pótlóvizsgát megelőzően ki kell adni a vizsgázónak.

A szakmai vizsgán részszakma megszerzését igazoló bizonyítvány kiadható.

Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgára késve érkezik olyan mértékben, hogy a többi vizsgázó avizsgatevékenységet (interaktív/írásbeli) már elkezdte, úgy a vizsgázó a vizsgatevékenységet nem kezdheti meg, pótlóvizsgát kell tennie.

Projektfeladat esetén a késve érkező, utolsó vizsgázóként és csak abban az esetben bocsátható vizsgára, ha a vizsga 19 óráig befejezhető. Ellenkező esetben pótlóvizsgát kell tennie. Minden késéssel összefüggő esetet jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Szakmai vizsga esetén:

Szakma megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai bizonyítványt az kaphat, aki sikeres szakmai vizsgát tett. Az oklevél és a szakmai bizonyítvány, valamint az azok kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány közokirat.

A szakma megszerzéséről oklevelet kell kiállítani, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakmai oktatást a technikumban teljesítette. Az oklevélben a megszerzett szakma megjelölése mellett fel kell tüntetni az „okleveles” megjelölést, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a felsőoktatási intézmény és a technikum által közösen kidolgozott szakmai oktatásban vett részt.

A szakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt kell kiállítani, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakmai oktatást a szakképző iskolában teljesítette.

Képesítő vizsga esetén:

A képesítő vizsgáról képesítő bizonyítványt kell kiállítani (Szkr. 40. §).

Az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően a vizsgázó kérésére a vizsgaközpont magyar nyelven vagy a szakmai vizsga nyelvén kiállított Europass oklevél-kiegészítőt, illetve Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítő (a továbbiakban együtt: Europass-kiegészítő) ad ki. (Szkr. 35. § )

A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaközpontnak.

Vizsgahelyszínek

Megyeszerte számos helyen biztosítjuk a vizsga letételének lehetőségét!

Nagykunsági Független Vizsgaközpont

Karcag


Cím: (5300) Karcag, Dózsa György út 29

Telefon: (06 59) 500 130

Email: info@nagykunvk.hu

Weboldal: https://nagykunvk.hu

Facebook

Karcagi SZC Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Karcag


Cím: (5300) Karcag Varró u. 8

Telefon: (06 59) 312 202

Email: suli@varroi-karcag.edu.hu

Weboldal: https://varroistvan.hu

Facebook

Karcagi SZC Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

Kunhegyes


Cím: (5340) Kunhegyes, Kossuth Lajos út 15-17

Telefon: (06 59) 530 177 VAGY (06 59) 530 150

Email: igazgato@nlkhs.hu

Weboldal: https://nlkhs.hu

Facebook

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

Mezőtúr


Cím: (5400) Mezőtúr, Dózsa György út 17

Telefon: (06 56) 350 082

Email: teleki.mezotur@gmail.com

Weboldal: https://telekimezotur.hu

Facebook

Karcagi SZC Hámori András Technikum és Szakképző Iskola

Tiszafüred


Cím: (5350) Tiszafüred, Ady Endre utca 4/a

Telefon: (06 59) 351 768

Email:

Weboldal: https://hamoriandras.hu

Facebook

Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum, és Szakképző Iskola

Kunszentmárton


Cím: (5440) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37

Telefon: (06 56) 461 144

Email:

Weboldal: https://ktszi.hu

Facebook

Karcagi SZC Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium

Mezőtúr


Cím: (5400) Mezőtúr, Földvári út 8

Telefon: (06 56) 350 422 VAGY (06 56) 550 665

Email: mezoturiszakkepzo@gmail.com

Weboldal: https://mezoturiszakkepzo.hu

Facebook

Karcagi SZC Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola

Törökszentmiklós


Cím: (5200) Törökszentmiklós, Almásy út 51

Telefon: (06 56) 390 279

Email: labassy.janos@gmail.com

Weboldal: https://labassy.hu

Facebook

Karcagi SZC Ványai Ambrus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Túrkeve


Cím: (5420) Túrkeve, József Attila utca 23

Telefon: (06 56) 361 311

Email: vanyai@vanyaitechnikum.hu

Weboldal: https://vanyaitechnikum.hu

Facebook